Login
打印

2015年

2015OE DM

Highly efficient and perfectly vertical chip-to-fiber dual-layer grating coupler

Ming Dai, Leilei Ma, Yelong Xu, Minghui Lu, Xiaoping Liu, and Yanfeng Chen

Optics Express, Vol. 23, Issue 2, pp. 1691-1698 (2015)


si yuan yu

Acoustic phase-reconstruction near the Dirac point of a triangular phononic crystal

Si-Yuan Yu, Qing Wang, Li-Yang Zheng, Cheng He, Xiao-Ping Liu, Ming-Hui Lu, and Yan-Feng Chen

APPLIED PHYSICS LETTERS 106, 151906 (2015)


figure2

Topologically protected one-way edge mode in networks of acoustic resonators with circulating air flow

Xu Ni, Cheng He, Xiao-Chen Sun, Xiaoping Liu,Minghui Lu, Liang Feng and Yan-Feng Chen

New J. Phys. 17 (2015) 053016


zj

Semiconductor/relaxor 0-3 type composites without thermal depolarization in Bi0.5Na0.5TiO3-based lead-free piezoceramics

Ji Zhang, Zhao  Pan, Fei-Fei Guo, Wen-Chao Liu, Huanpo Ning, Y.B. ChenMinghui Lu, Bin Yang, Jun Chen, Shan-Tao Zhang, Xianran Xing, Jürgen Rödel, Wenwu Cao& Yan-Feng Chen

NATURE COMMUNICATIONS | 6:6615 |


wq-pic

Acousitc asymmetric transmission based on time-dependent dynamical scattering

Qing Wang, Yang Yang, Xu Ni, Ye-Long Xu, Xiao-Chen Sun, Ze-Guo Chen, Liang Feng, Xiao-ping Liu,Ming-Hui Lu&Yan-Feng Chen

Scientific Reports | 5:10880


qiDongqiang

Broadband enhanced transmission of acoustic waves through serrated metal gratings

Dong-Xiang Qi, Yu-Qiang Deng, Di-Hu Xu, Ren-Hao Fan, Ru-Wen Peng, Ze-Guo Chen, Ming-Hui Lu, X.R.Huang, and Mu Wang

APPLIED PHYSICS LETTERS 106, 011906 (2015)

 


daiming2015-2

Broadband and wide angle infrared wire-grid
polarizer

 

Ming Dai, Weiwei Wan, Xueyi Zhu, Baosheng Song, Xiaoping Liu, Minghui Lu,Bo Cui, and Yanfeng Chen

15 Jun 2015 | Vol. 23, No. 12 | OPTICS EXPRESS 15390

 


3

Circular-polarization-dependent mode hybridization and slow light vertically coupled planar chiral and achiral plasmonic nanostructures

Kun Jiang,Cheng He,Xiao-Ping Liu,Ming-Hui Lu,Bo Cui and Tan-Feng Chen 

Vol.32,No.10/October 2015/Journal of the Optical Society of America B