Login
打印

2016年

123456

Topological phononic states of underwater sound based on coupled ring resonators

 Cheng He, Zheng Li, Xu Ni, Xiao-Chen Sun, Si-Yuan Yu, Ming-Hui Lu, Xiao-Ping Liu and Yan-Feng Chen

Appl.Phys.Lett.108,031904(2016)


mn

Extraordinary Acoustic Transmission in a Helmholtz Resonance Cavity-Constructed Acoustic Grating

Si-Yuan Yu, Xu Ni, Ye-Long Xu, Cheng He, Priyanka Nayar,Ming-Hui Lu, Yan-Feng Chen

CHIN. PHYS. LETT. Vol. 33, No. 4 (2016) 044302

 


hecheng

Photonic topological insulator with broken time-reversal symmetry

Cheng He, Xiao-Chen Sun, Xiao-Ping Liu, Ming-Hui Lu, Yulin Chen, Liang Feng and Yan-Feng Chen

4924–4928 | PNAS | May 3, 2016 | vol. 113 | no. 18                     DOI: 10.1073. pnas.1525502113

 


xuyelong

Experimental realization of Bloch oscillations in a parity-time synthetic silicon photonic lattice

Ye-Long Xu, William S. Fegadolli, Lin Gan,Ming-Hui Lu,Xiao-Ping Liu,Zhi-Yuan Li,Axel Scherer & Yan-Feng Chen

20 Apr 2016.NATURE COMMUNICATIONS DOI: 10.1038

 


li

Experimental Observation of Topological Edge States at the Surface Step Edge of the Topological Insulator ZrTe5

Xiang-Bing Li, Wen-Kai Huang, Yang-Yang Lv, Kai-Wen Zhang, Chao-Long Yang, Bin-Bin Zhang, Y. B. Chen, Shu-Hua Yao, Jian Zhou, Ming-Hui Lu, Li Sheng, Shao-Chun Li, Jin-Feng Jia, Qi-Kun Xue, Yan-Feng Chen, and Ding-Yu Xing

Phys. Rev. Lett. 116, 176803 – Published 28 April 2016

 


RH9EGEOA8OH75F1L964

Parity-Time Synthetic Phononic Media

J. Christensen, M. Willatzen, V. R. Velasco and M.-H. Lu

PRL 116, 207601 (2016)

 


1

Acoustic topological insulator and robust one-way sound transport

Cheng He,Xu Ni,Hao Ge,Xiao-Chen Sun,Yan-Bin Chen,Ming-Hui Lu,Xiao-Ping Liu&Yan-Feng Chen

PUBLISHED ONLINE: 29 AUGUST 2016 | DOI: 10.1038/NPHYS3867

 


nm

Surface phononic graphene

Si-Yuan Yu,Xiao-Chen Sun,Xu Ni,Qing Wang,Xue-Jun Yan,Cheng He,Xiao-Ping Liu, Liang Feng,Ming-Hui Lu& Yan-Feng Chen

NATURE MATERIALS DOI: 10.1038/NMAT4743

 


 

xiao

Manipulating one-way space wave and its refraction by time-reversal and parity symmetry breaking

Yin Poo, Cheng He, Chao Xiao, Ming-Hui Lu, Rui-Xin Wu & Yan-Feng Chen

Scientific Reports 6, Article number: 29380 (2016) doi:10.1038


lvy

Extremely large and significantly anisotropic magnetoresistance in ZrSiS single crystals

Yang-Yang Lv,Bin-Bin Zhang,Xiao Li,Shu-Hua Yao,Y. B. Chen,Jian Zhou,Shan-Tao Zhang,Ming-Hui Lu and Yan-Feng Chen

Appl. Phys. Lett. 108, 244101 (2016)


lvy22

Dramatically decreased magnetoresistance in non-stoichiometric WTe2 crystals

Yang-Yang Lv, Bin-Bin Zhang, Xiao Li, Bin Pang, Fan Zhang, Da-Jun Lin, Jian Zhou, Shu-Hua Yao, Y. B. Chen, Shan-Tao Zhang, Minghui Lu, Zhongkai Liu, Yulin Chen & Yan-Feng Chen

Scientific Reports 6, Article number: 26903 (2016) doi:10.1038

 


zhu

Asymmetric diffraction based on a passive parity-time grating

Xue-Yi Zhu, Ye-Long Xu, Yi Zou, Xiao-Chen Sun, Cheng He, Ming-Hui Lu, Xiao-Ping Liu and Yan-Feng Chen

Appl. Phys. Lett. 109, 111101 (2016)

 


捕获

Fabrication and characterization of highly luminescent Er3+:Al2O3 thin films with optimized growth parameters

Priyanka Nayar, Xue-Yi Zhu, Fuyi Yang, Minghui Lu, G. Lakshminarayana, Xiao Ping Liu, Yan-Feng Chen, I.V. Kityk

Optical Materials 60 (2016) 57-61