Login
打印

2009年

 

 image035 nEO IMG Magnetoresistance of 3d transition metal single-doped and co-doped epitaxial ZnO thin films

Gen-Hua Ji, Zheng-BinGu, Ming-HuiLu, DiWua, Shan-TaoZhang , Yong-YuanZhu , Shi-Ning Zhu , Yan-FengChen , X.Q.Pan

Physica B 404 (2009) 1112–1115

 


image038 nEO IMG

Phononic crystals and acoustic metamaterials

Ming-Hui Lu, Liang Feng and Yan-Feng Chen

materialstoday DECEMBER 2009 | VOLUME 12 | NUMBER 12


2009-1

Acousto-optic interaction in photonic crystals with defects

 

Xiao-Shi Qian, Jing-Ping Li, Ming-hui Lu, Yan-qing Lu, and Yan-feng Chen

 

J. Appl. Phys. 106, 043107 (2009)

 


2009-2 Multiferroic properties of Bi0.8La0.2FeO3/CoFe2O4 multilayer thin films

Shan-Tao Zhang , Yi Zhang, Zhen-Lin Luo, Ming-Hui Lu, Zheng-Bin Gu, Yan-Feng Chen

Applied Surface Science 255 (2009) 5092–5095