Login
打印

2004年

 


  

 image088 nEO IMG

Phase compensating effect in left-handed materials

Liang Feng, Xiao-Ping Liu, Ming-Hui Lu, Yan-Feng Chen

Physics Letters A 332 (2004) 449–455

 

 


 

image090 nEO IMG

Growth, structural and photophysical properties of Bi2GaTaO7

Jingfei Luan, Zhigang Zou,c, Minghui Lu, Shourong Zheng, Yanfeng Chen

Journal of Crystal Growth 273 (2004) 241–247